Cynhyrchion

Peiriant Golchi Dysgl

 • Flush dishwasher

  Peiriant golchi llestri fflysio

  Gyda sicrwydd glendid, hawdd i'w defnyddio, strwythur diogelwch a nodweddion dylunio rhagorol.Gall pwysedd dŵr cryf, llif mawr, er mwyn sicrhau'r effaith golchi orau, fodloni safon uchel pob math o blatiau, prydau, golchi powlenni.

  Rheolaeth awtomatig:dŵr awtomatig, gwresogi awtomatig, golchi awtomatig pan fo llestri bwrdd, stop awtomatig pan nad oes llestri bwrdd.

  Defnyddir peiriannau golchi llestri mewn gosodiadau masnachol neu ffatri i lanhau platiau, dysglau a phowlenni o safon uchel.Gellir dewis modelau gwahanol yn ôl gwahanol fathau o lanhau a chyfaint glanhau.

  Gall wireddu rheolaeth awtomatig ac arbed costau llafur.Dim cyswllt trwy gydol y broses i sicrhau iechyd a diogelwch.

  Mae adran byffer wedi'i osod ar yr allanfa i atal y plât rhag cwympo'n uniongyrchol a thorri.

  Gall ein cwmni ddarparu modelau amrywiol o beiriannau golchi llestri, ac addasu datrysiadau yn unol â gofynion cwsmeriaid i ddiwallu anghenion gwahanol gwsmeriaid.